Kinas anläggningar för ren energi i öknen ger klimatoptimism

Detta är en del av den globala megatrenden Klimatomställning

Sidovy av vindkraftverk på dagtid av Scopio from Noun Project (CC BY-NC-ND 2.0)

Februari 2024
Kina ökar snabbt produktionen av ren energi för att minska koldioxidutsläppen och motverka den globala uppvärmningen.

Ett nätverk av vind- och solenergianläggningar håller på att byggas i Kinas öknar där det finns mycket vind, sol och billig mark.

Ökenanläggningarna kommer att producera nästan lika mycket grön energi som den totala mängden genererad i Indien från källor inklusive kolkraftverk och kärnreaktorer, rapporterar Bloomberg.

Kina producerar så mycket ren energi att det kommer nog att stoppa sina ökningar av koldioxidutsläpp före år 2030. Det kommer att förbättra världens chanser att hålla den globala temperaturen under kontroll.

Referenshylla:
China’s Remote Deserts Are Hiding an Energy Revolution (Bloomberg)

Clean sources of generation are set to cover all of the world’s additional electricity demand over the next three years (IEA)

International Day of Clean Energy 26 January (UN)

Mer på WONKedition.com:
World’s green quest needs Latin America’s metals