studie- och yrkesvägledning

studier

Nyttiga länkar vid tankar om utbildningar efter gymnasiet:

Yrken A-Ö (Saco.se) ger korta beskrivningar om olika yrken - vad yrket går ut på, hur man utbildar sig till det samt vad man tjänar.

YH-utbildningar kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetsgivare. YH-utbildningar kan vara ett snabbare väg till jobb.

Folkhögskola är en alternativutbildningsform som kan öka möjligheter för jobb och universitetsstudier.

Antagning.se visar alla utbildningar som erbjuds av samtliga universitet och högskolor i Sverige.

Antagningsstatistik visar antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor i Sverige.