Befolkningsförändring

Folk lever längre och får färre barn. Det finns för få unga arbetare för att ta de jobben som pensionärerna lämnar. Dessutom migrerar fler människor till städer och till andra länder.

Nyheter om Befolkningsförändring:


Världens befolkning kommer att ha fler mormor än barn


Aldrig tidigare har det funnits så många mor- och farföräldrar i världen. Idag finns omkring 1,5 miljarder morföräldrar i världen..
(1 min read)

.

.